Līdz 30. novembrim muzeja krājuma izstāde “Zeltiņu baznīca laiku lokos”

Next Article