01.04.2022.

2022. gada 22.martā tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.192 “Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”. Līdz ar to no 2022.gada 1.aprīļa tiek atcelti visi nozīmīgākie ierobežojumi muzeju darbībai: Muzeja iekštelpās ne darbiniekiem, ne apmeklētājiem vairs nav jālieto sejas maskas; Muzeju apmeklētājiem nav jāuzrāda Covid-19 vakcinācijas