Muzeja apmeklētāji! Informējam, ka arī mūsu muzejs saskaņā ar valdības lēmumiem, sākot ar 2021. gada 16. novembri ver savas durvis apmeklētājiem, sniedzot pakalpojumus tikai drošajā jeb “zaļajā” režīmā. Apmeklējot muzeju, obligāti ir jāuzrāda sadarbspējīgs sertifikāts, kas apliecina vakcināciju pret Covid-19 vai pārslimošanas faktu, kā arī personu apliecinošs dokuments.