PIEDĀVĀJUMS

Izzinošas ekskursijas

ar līdzdarbošanos visām vecuma grupām.

Izglītojošās programmas

VISAS IZGLĪTOJOŠĀS PROGRAMMAS PIEDĀVĀJAM IEPRIEKŠ PIESAKOTIES!

Čaklā bitīte – stāsts par bitēm un medu pirmskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu grupām. Cienasts – maize un medus;

Neba maize pati nāca – stāsts par maizes ceļu no grauda līdz maizes kukulim, izmantojot muzeja krājuma priekšmetus. Programma piemērota dažādu vecumu apmeklētājiem. Jaunākajiem apmeklētājiem tā papildināta ar multiplikācijas filmu par darbu norisi (VKKF projekts 2014)

No linu pogaļas līdz kreklam – stāsts par linu audzēšanu un apstrādi ar aktīvu līdzdarbošanos.

Koka pārvērtības – izzinoša un aktīva programma par dažādu koku pielietojumu sadzīvē un attēlojumu folklorā.

No aitas sprogas līdz vilnas zeķei – iepazīstina ar vilnas apstrādes procesu pēc nocirpšanas un vilnas izmazgāšanas, dodot iespēju praktiski izmēģināt vilnas plucināšanu, sukāšanu, vērpšanu, dzijas šķeterēšanu un adīšanu.

Rotaļas un danči – mūzikas instrumentu iepazīšana, rotaļu un danču apgūšana.

Kāzu programma „Darbi lauku sētā” – atraktīva programma jaunlaulātajiem un kāzu viesiem ar līdzdarbošanos un kopā dziedāšanu.