PAR MUZEJU

Muzejs veidots pēc K.Ulmaņa atziņas „Lauku sēta ir tautas šūpulis. Mūsu bagātības pirmavoti ir zeme un darbs”.

Astoņdesmito gadu sākumā, atsaucoties Viktora Ķirpa iniciatīvai ar Kalncempju pagasta padomes un iedzīvotāju atbalstu, veikts kapitālremonts Ottes dzirnavu ēkai. Daļa ēkas tolaik nebija izmantota.
Viktoram Ķirpam, tolaik Alūksnes rajona Kalncempju ciema izpildkomitejas priekšsēdētājam, radās doma izveidot nelielu piemiņas stūrīti pagasta vēstures apzināšanai un zemnieku, novadnieku, sibīriešu piemiņas saglabāšanai. Sāka veidoties Kalncempju novadpētniecības muzejs, kura atklāšana notika 1985.gadā un laika gaitā izveidojās kultūrvēsturiskā ainava. Viktors Ķirps – muzeja iniciators, dibinātājs un veidotājs par šo ieguldījumu 1996.gadā apbalvots ar Trīszvaigžņu ordeni.


Muzeja krājuma pamatā ir Ates muzeja veidotāja Viktora Ķirpa personīgā kolekcija ar kultūrvēsturisku nozīmi, kas ar aktu nodota Kalncempju pagasta novadpētniecības muzejam 1999.gada 18.februārī. Kolekcijā bija 4036 vienības, šobrīd krājumā ir 6200 vienības. Muzeja unikalitāte ir tā, ka vienkopus atrodas Latvijas brīvvalsts laikā darbinātā lauku tehnika, zirgu inventārs, vairāki desmiti iekšdedzes motori, amatnieku darba rīki un citi lauku cilvēka darba rīki. Muzeja krājums raksturo: Kalncempju pagasta un novada vēsturi un kultūru. Priekšmeti komplektēti tā, lai varētu stāstīt par latviešu zemnieka dzīvi, darbu, sadzīvi, tradīcijām; politiskiem notikumiem; saimniecisko darbību; kultūru, izglītību un sportu; reliģisko dzīvi un pagastā un novadā dzimušo vai dzīvojošo mākslinieku dzīvi, radošo darbību. Muzeja krājums raksturo laika periodu 19. gs. beigas un 20.gs.


 2016. gada 21.jūlijā atklāta patstāvīgā ekspozīcija “Kalncempju vēstures lappuses”, ar kuras palīdzību nodrošināta Kalncempju pagasta vēstures saglabāšana un pieejamība, godināti izcili novadnieki un vienkārša darba darītāji. Ekspozīcija izveidota Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas: Muzeju nozares attīstības programmas projekta – Patstāvīgās ekspozīcijas “Kalncempju vēstures lappuses” izveide – ietvaros.